उद्देश्य

उद्देश्य

हाम्रो उद्देश्य पशुपालन उद्योगको आवश्यकता पूरा गर्ने उच्च गुणस्तरको दानाहरूको उत्पादन, नयाँ प्रकारका दानाहरूको विकास, परिष्कृत उत्पादन प्रविधिहरू प्रयोग, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको प्रयोग तथा ऊर्जा जस्ता स्रोतहरूको प्रयोगलाई कुशलतापुर्वक संचालन गरी उत्पादन प्रक्रियाको दक्षतामा सुधार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

हाम्रा उत्पादनहरु