लक्ष्य

.

कृषि क्षेत्रमा २२ वर्षको अनुभव

लक्ष्य

हामी विभिन्न प्रकारका पशु दाना उत्पादन गर्छौं

हाम्रो लक्ष्य गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका गण्डकी र धौलागिरी क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको पशुपन्छिहरुको दानाको अग्रणी आपूर्तिकर्ता बन्ने, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने, उत्पादनको गुणस्तर सुधार र स्थिरता प्रदान गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोण
"पशुपन्छीपालन क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्‍याउन नेपाल सरकारका नियमहरू, वातावरणीय र सुरक्षा नियमहरूको पालना गर्दै उच्च गुणस्तरको पौष्टिक दानाको उत्पादन गर्ने, पशुपन्छीहरुको जाति प्रजाति अनुसार स्वास्थ्य तथा वृद्धिमा सुधार सुनिश्चित गर्नका लागी पोषण आवश्यकताहरू पूरा गर्ने तथा नया ग्राहक, वजार विस्तार र थप ग्राहक सेवा मार्फत कम्पनीले आफुलाई अव्वल सावित गर्ने"।